അവകാശികള്‍

മരുഭൂമികള്‍ക്കാരായിരിക്കണം അവകാശികള്‍ ..?
രാപ്പകല്‍ മണല്‍പ്പരപ്പില്‍ മണിമാളികകള്‍ പണിതിട്ട്
പണിതീരുമ്പോള്‍ അകത്തു കയറാനുള്ള
അവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ട് പുറത്ത്
നില്‍ക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ജനതയുണ്ട്….
മരുഭൂമികളുടെ വളര്‍ച്ചക്ക് എതിര്‍പ്പില്ലാതെ
വിയര്‍പ്പൊഴുക്കുന്ന ഒരു ജനത….
അവര്‍ക്കും വേണ്ടേ അവകാശങ്ങളില്‍ ഒരു പങ്ക്
മനസ്സിലെങ്കിലും പേരിനെങ്കിലും ഈ
ഹരിതവും വര്‍ണ്ണഭരിതവുമായ പുതിയ
മരുഭൂമികളുടെ അവകാശികളായി
അവരെ തന്നെ കാണണം….
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: കവിത

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: