jorge_de_lima

ദിസ് ലൗ പോയം ഈസ് നോട്ട് എ ലാമെന്റ്

ബ്രസീലിയൻ കവി ഓർഹെ മാത്തിയസ് ഡി ലീമയുടെ (Jorge Mateus de Lima) ദിസ് ലൗ പോയം ഈസ് നോട്ട് എ ലാമെന്റ് (This Love Poem Is Not A Lament) എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷാ ശ്രമം ദിസ് ലൗ പോയം ഈസ് നോട്ട് എ ലാമെന്റ് ——————————— ഈ പ്രണയ കവിത… Read More ›

Recent Posts

 • ബയോഗ്രഫി – ഓർഹെ കരേര അന്ത്രാഡെ

  Jorge Andrade

  ഇക്വഡോറിയൻ കവി ഓർഹെ കരേര അന്ത്രാഡെയുടെ ‘ബയോഗ്രഫി’ എന്ന മനോഹരമായ കവിതയുടെ വിവർത്തന ശ്രമം ബയോഗ്രഫി (ഓർഹെ കരേര അന്ത്രാഡെ ) ആകാശത്തിന്റെ മോഹത്തിനാൽ പിറന്ന ഈ ജാലകം, ഒരു മാലാഖയെപ്പോലെ ഈ കറുത്ത ചുമരിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് മർത്ത്യന്റെ സുഹൃത്താണ്, കാറ്റിന്റെ ചുമട്ടുകാരൻ. അത് ഈ ഭൂമിയിലെ ജലാശയങ്ങളായും വീടുകളിലെ കുട്ടിത്തമാർന്ന കണ്ണാടികളായും ഓടിട്ട… Read More ›

 • സേതുവും പാറക്കടവും ലാന കൺവെൻഷനും – ഒരു മർത്ത്യാവലോകനം

  LANA

  കഴിഞ്ഞ വീക്കെൻഡ് ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു അനുഭവം സമ്മാനിച്ചു. രണ്ടു ദിവസം അതെന്നെ പലയിടത്തും കൊണ്ടുചെന്നെത്തിച്ചു. ലാന (LANA) Literary Association of North America യുടെ റീജ്യണൽ കൺവെൻഷൻ. ഒരു കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നതല്ല മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവം, അത് എനിക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു സ്വപ്നവഞ്ചി തന്നു എന്നതാണ്. ഇതാ എന്റെ (മർത്ത്യന്റെ) അവലോകനം ഒരു മർത്ത്യാവലോകനം. സേതുവും… Read More ›

 • ഉന്പേർട്ടോ സാബയുടെ കവിതകളുടെ വിവർത്തനം – ‘റ്റു മൈ സോൾ’ & ‘വിന്റർ’

  umberto Saba1

  ഇറ്റാലിയൻ കവിയും നോവലിസ്റ്റുമായ ഉന്പേർട്ടോ സാബയുടെ രണ്ടു കവിതകൾ റ്റു മൈ സോൾ – ഉന്പേർട്ടോ സാബ —————————– നിന്റെ ഒരിക്കലും തീരാത്ത കഷ്ടപ്പാടിൽ നീ സന്തോഷിക്കണം അങ്ങിനെയായിരിക്കണം എന്റെ ആത്മാവേ എല്ലാ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും യോഗ്യത അതായത് നിന്റെ ദുരിതം ഒന്ന് മാത്രം നിനക്ക് നന്മ ചെയ്യണം അതോ സ്വയം വഞ്ചിതരാകുന്നവരും സ്വയം അറിയാൻ കഴിയാത്തവരും… Read More ›

 • ഹ്വാൻ റമോൺ ഹിമെനേസിന്റെ രണ്ടു കവിതകൾ

  Juan Ramón Jiménez

  ഹ്വാൻ റമോൺ ഹിമെനേസിന്റെ രണ്ടു കവിതകൾ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. ‘Rose of The Sea’ & ‘Return For An Instant’ റോസ് ഓഫ് ദി സി (ഹ്വാൻ റമോൺ ഹിമെനേസ്) ————— വെളുത്ത ചന്ദ്രൻ കടലിനെ കടലിൽ നിന്നും ദൂരെ കൊണ്ടു പോകുന്നു എന്നിട്ട് കടലിനു തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, എത്ര മനോഹരം വിശുദ്ധവും… Read More ›

 • ദി ഡെത്ത് ഓഫ് ഗ്രാൻഡ്‌ഫാദർ – അലെക്സാണ്ടർ ബ്ലോക്ക്

  Blok-New

  ദി ഡെത്ത് ഓഫ് ഗ്രാൻഡ്‌ഫാദർ (അലെക്സാണ്ടർ ബ്ലോക്ക്) —————————– നമ്മൾ കൂടെ കൂടെ ഉറക്കത്തിനും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ മരണത്തിനുമായി കാത്തു നിൽക്കുന്നു ആ സന്ദര്‍ഭങ്ങൾ വയസ്സു പോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നവയാണ് പക്ഷെ പെട്ടന്ന് ജനലിൽ കൂടി ഉന്മേഷം നൽകുന്നൊരു ഇളങ്കറ്റു വന്ന് ബൈബിളിന്റെ ഏടുകൾ തൊടുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് മുടി മുഴുവൻ നരച്ച… Read More ›

 • അന്റോണിയോ മച്ചാഡോയുടെ രണ്ടു കവിതകൾ

  machado

  ഹാസ് മൈ ഹാർട്ട് ഗോൺ റ്റു സ്ലീപ്പ് —————————- എന്റെ ഹൃദയം ഉറങ്ങാൻ പോയോ? എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ തേനീച്ചക്കൂട്ടങ്ങൾ പ്രവർത്തനം നിർത്തിയോ മനസ്സിന്റെ ജലചലിതചക്രം വറ്റിയിരിക്കുന്നു പാത്രം ശൂന്യമാണ് ഉള്ളിൽ എന്താ നിഴൽ മാത്രമാണോ? അല്ല എന്റെ ഹൃദയം ഉറക്കമല്ല അത് ഉണർന്നിരിക്കുന്നു ഉറക്കമല്ല, സ്വപ്നങ്ങളും കാണുന്നില്ല വിദൂരതയിലുള്ള അടയാളങ്ങൾ നോക്കി കണ്ണുകൾ മലർക്കെ തുറന്നിരിക്കുന്നു… Read More ›

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.