23/30 | മീ | ഹൈരിൽ അൻവർ

ഇൻഡോനേഷ്യൻ കവി ഹൈരിൽ അൻവറിന്റെ (Chairil Anwar 26 July 1922 – 28 April 1949) മീ (Me) എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ. 2018ലെ ദേശീയ കവിതാ മാസം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്ന ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ (23/30) പരിഭാഷ മീ (Me) (ഞാൻ) ————- എന്റെ സമയം വരുന്പോൾ ആരും എനിക്കു വേണ്ടി കരയില്ല, നിങ്ങളടക്കം.. ആ കണ്ണീരൊക്കെ പോയി തുലയട്ടെ.. ഞാൻ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ഓടിച്ചു വിട്ടൊരു വന്യ മൃഗമാണ്… വെടിയുണ്ടകൾ എന്റെ തൊലിയിൽ…

22/30 | സം ലൈക്ക് പോയെറ്ററി | വിസ്‌ലാവ ഷിംബോർസ്‌ക

പോളിഷ് കവിയും 1996ലെ നോബൽ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയുമായ വിസ്‌ലാവ ഷിംബോർസ്‌കയുടെ (Wisława Szymborska 2 July 1923 – 1 February 2012) സം ലൈക്ക് പോയെറ്ററി (Some Like Poetry) എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ. 2018ലെ ദേശീയ കവിതാ മാസം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ (22/30) പരിഭാഷ. സം ലൈക്ക് പോയെറ്ററി (ചിലർക്ക് കവിതകൾ ഇഷ്ടമാണ്) ——————– ചിലർക്ക് – എല്ലാവർക്കുമില്ല. ഭൂരിഭാഗം പോലുമില്ല, ഒരു ന്യൂനപക്ഷം പള്ളിക്കൂടങ്ങളെ കൂട്ടിയിട്ടില്ല, അവരെ കൂട്ടേണ്ടതാണ്,…

21/30 | ആർസ് പോയെറ്റിക്കാ | ബ്ലാഗാ നിക്കോളോവാ ഡിമിത്രോവ

ബൾഗേറിയൻ കവിയും ബൾഗേറിയയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയുമായിരുന്ന ബ്ലാഗാ നിക്കോളോവാ ഡിമിത്രോവയുടെ (Blaga Nikolova Dimitrova 2 January 1922 – 2 May 2003) ആർസ് പോയെറ്റിക്കാ (Ars Poetica) എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ. 2018ലെ ദേശീയ കവിതാ മാസം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്ന ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ (21/30) പരിഭാഷ. ആർസ് പോയെറ്റിക്കാ ————— നിങ്ങളുടെ ഓരോ കവിതയും അവസാനത്തേതെന്ന രീതിയിൽ എഴുതുക. സ്ട്രോന്‍ഷിയത്തിൽ കുതിർന്ന.. ഭീകരത നിറഞ്ഞ… സൂപ്പർസോണിക്ക് വേഗതയിൽ പറക്കുന്ന… ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ, മരണം ഭയപ്പെടുത്തുന്നൊരു…

20/30 | ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലൈറ്റ് | പിയേർ പഒലോ പസോളിനി

ഇറ്റാലിയൻ സിനിമ സംവിധായകനും കവിയുമായിരുന്ന പിയേർ പഒലോ പസോളിനിയുടെ (Pier Paolo Pasolini 5 March 1922 – 2 November 1975) ‘ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലൈറ്റ്’ (The Resistance and Its Light) എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ. 2018ലെ ദേശീയ കവിതാ മാസം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്ന ഇരുപതാമത്തെ (20/30) പരിഭാഷ. ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലൈറ്റ് —————————— അങ്ങിനെ ഞാൻ ചെറുത്തുനില്പിന്റെ ആ ദിനങ്ങളിലേക്ക് എത്തി ചേർന്നു…. എനിക്ക്…

19/30 | ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക് | വാസ്കോ പോപ്പ

സെർബിയൻ കവി വാസ്കോ പോപ്പയുടെ (Vasko Popa June 29, 1922 – January 5, 1991) ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക് (Hide-And-Seek) എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ. 2018ലെ ദേശീയ കവിതാ മാസം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്ന പത്തൊൻപതാമത്തെ (19/30) പരിഭാഷ. ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക് —————— ഒരാൾ മറ്റൊരാളിൽ നിന്നൊളിക്കുന്നു അവന്റെ നാവിന്റെ അടിയിൽ പോയൊളിക്കുന്നു മറ്റവൻ അവനെ ഭൂമിക്കടിയിൽ തിരയുന്നു അവൻ അവന്റെ നെറ്റിയിൽ കയറിയൊളിക്കുന്നു മറ്റവൻ അവനെ ആകാശത്തിൽ അന്വേഷിക്കുന്നു അവൻ…

18/30 | ദി എംറ്റിൻസ് ഓഫ് എ മാൻ | ജോവാ കബ്രാൽ ഡി മെലോ നെറ്റോ

ബ്രസീലിയൻ കവിയും നയതന്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്ന ജോവാ കബ്രാൽ ഡി മെലോ നെറ്റോയുടെ (João Cabral de Melo Neto January 9, 1920 – October 9, 1999) ‘ദി എംറ്റിൻസ് ഓഫ് എ മാൻ’ എന്ന കവിതയുടെ (The emptiness of man) മലയാളം പരിഭാഷ. 2018ലെ ദേശീയ കവിതാ മാസം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്ന പതിനേട്ടാമത്തെ (18/30) പരിഭാഷ. ദി എംറ്റിൻസ് ഓഫ് എ മാൻ ——————— ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലെ ശൂന്യത മറ്റൊന്നും പോലെയല്ല,…

17/30 | ദി റിട്ടേർൺ | ടാഡേവൂഷ് റൂസെവിച്ച്

പോളിഷ് കവിയും നാടകകൃത്തും പരിഭാഷകനുമായിരുന്ന ടാഡേവൂഷ് റൂസെവിച്ചിന്റെ (Tadeusz Różewicz October 9, 1921 – April 24, 2014) ദി റിട്ടേർൺ (The Return) എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ. 2018ലെ ദേശീയ കവിതാ മാസം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്ന പതിനേഴാമത്തെ (17/30) പരിഭാഷ. ദി റിട്ടേർൺ ———— പെട്ടന്ന് ആ ജനലു തുറക്കും അമ്മ വന്ന് വിളിക്കും അകത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ സമയമായി ചുമരുകൾ വഴി മാറിത്തരും ഞാൻ ചെളിപുരണ്ട ഷൂസുമായി സ്വാർഗ്ഗത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കും ഞാൻ…