screen-shot-2016-10-11-at-3-13-05-pm

പടർപ്പ് കവിതയുടെ പോരായ്മകൾ – ഒരു മർത്ത്യാവലോകനം

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായി ആത്മാവിലൊരു ചിതയും, ഭൂമിക്കൊരു ചരമഗീതവും, കാവ്യനർത്തകിയും എവിടെ ജോണും നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തനും ഒക്കെ പിന്നിട്ട് സഖാവിലും പടർപ്പിലും ചെന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു കവി സങ്കല്പം. emotional, beautiful, eleqouent, heartening എന്നുള്ള വാക്കുകൾക്കു പകരം Controversial എന്ന വാക്കാണ് കവിതകൾക്ക് വയറിളകാൻ (Viral ആകാൻ) നല്ലത് എന്നുണ്ടോ… ഏതായാലും കവിതകളോട് അതീവ പ്രണയം ഉണ്ടെന്നുള്ളത്… Read More ›

Recent Posts

 • നാരങ്ങാ മിഠായി

  naaranga-mittayi

  ഓർമ്മകൾ നാരങ്ങാ മിഠായി പോലെ മെല്ലെ മെല്ലെ അലിയിച്ചു കഴിക്കണം ഇടയ്ക്കൊരു മധുരം, ഒരിത്തിരി പുളി, അലിഞ്ഞലിഞ്ഞു പോകുന്പോൾ നേർന്നു നേർന്നു വന്നവ നാവിൽ കോറി മുറിപ്പെടുത്തണം തീരുന്പോൾ തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുന്നതു പോലെ മടക്കയാത്രകൾ അവസാനിച്ച് യാഥാർഥ്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം നാരങ്ങാ മിഠായികൾ പെട്ടിയിൽ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കണം ഇനിയും വേണമല്ലോ സമയം കിട്ടുന്പോഴെല്ലാം നുണഞ്ഞിരിക്കാൻ….🙂… Read More ›

 • ദിസ് ലൗ പോയം ഈസ് നോട്ട് എ ലാമെന്റ്

  jorge_de_lima

  ബ്രസീലിയൻ കവി ഓർഹെ മാത്തിയസ് ഡി ലീമയുടെ (Jorge Mateus de Lima) ദിസ് ലൗ പോയം ഈസ് നോട്ട് എ ലാമെന്റ് (This Love Poem Is Not A Lament) എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷാ ശ്രമം ദിസ് ലൗ പോയം ഈസ് നോട്ട് എ ലാമെന്റ് ——————————— ഈ പ്രണയ കവിത… Read More ›

 • ബയോഗ്രഫി – ഓർഹെ കരേര അന്ത്രാഡെ

  Jorge Andrade

  ഇക്വഡോറിയൻ കവി ഓർഹെ കരേര അന്ത്രാഡെയുടെ ‘ബയോഗ്രഫി’ എന്ന മനോഹരമായ കവിതയുടെ വിവർത്തന ശ്രമം ബയോഗ്രഫി (ഓർഹെ കരേര അന്ത്രാഡെ ) ആകാശത്തിന്റെ മോഹത്തിനാൽ പിറന്ന ഈ ജാലകം, ഒരു മാലാഖയെപ്പോലെ ഈ കറുത്ത ചുമരിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് മർത്ത്യന്റെ സുഹൃത്താണ്, കാറ്റിന്റെ ചുമട്ടുകാരൻ. അത് ഈ ഭൂമിയിലെ ജലാശയങ്ങളായും വീടുകളിലെ കുട്ടിത്തമാർന്ന കണ്ണാടികളായും ഓടിട്ട… Read More ›

 • സേതുവും പാറക്കടവും ലാന കൺവെൻഷനും – ഒരു മർത്ത്യാവലോകനം

  LANA

  കഴിഞ്ഞ വീക്കെൻഡ് ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു അനുഭവം സമ്മാനിച്ചു. രണ്ടു ദിവസം അതെന്നെ പലയിടത്തും കൊണ്ടുചെന്നെത്തിച്ചു. ലാന (LANA) Literary Association of North America യുടെ റീജ്യണൽ കൺവെൻഷൻ. ഒരു കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നതല്ല മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവം, അത് എനിക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു സ്വപ്നവഞ്ചി തന്നു എന്നതാണ്. ഇതാ എന്റെ (മർത്ത്യന്റെ) അവലോകനം ഒരു മർത്ത്യാവലോകനം. സേതുവും… Read More ›

 • ഉന്പേർട്ടോ സാബയുടെ കവിതകളുടെ വിവർത്തനം – ‘റ്റു മൈ സോൾ’ & ‘വിന്റർ’

  umberto Saba1

  ഇറ്റാലിയൻ കവിയും നോവലിസ്റ്റുമായ ഉന്പേർട്ടോ സാബയുടെ രണ്ടു കവിതകൾ റ്റു മൈ സോൾ – ഉന്പേർട്ടോ സാബ —————————– നിന്റെ ഒരിക്കലും തീരാത്ത കഷ്ടപ്പാടിൽ നീ സന്തോഷിക്കണം അങ്ങിനെയായിരിക്കണം എന്റെ ആത്മാവേ എല്ലാ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും യോഗ്യത അതായത് നിന്റെ ദുരിതം ഒന്ന് മാത്രം നിനക്ക് നന്മ ചെയ്യണം അതോ സ്വയം വഞ്ചിതരാകുന്നവരും സ്വയം അറിയാൻ കഴിയാത്തവരും… Read More ›

 • ഹ്വാൻ റമോൺ ഹിമെനേസിന്റെ രണ്ടു കവിതകൾ

  Juan Ramón Jiménez

  ഹ്വാൻ റമോൺ ഹിമെനേസിന്റെ രണ്ടു കവിതകൾ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. ‘Rose of The Sea’ & ‘Return For An Instant’ റോസ് ഓഫ് ദി സി (ഹ്വാൻ റമോൺ ഹിമെനേസ്) ————— വെളുത്ത ചന്ദ്രൻ കടലിനെ കടലിൽ നിന്നും ദൂരെ കൊണ്ടു പോകുന്നു എന്നിട്ട് കടലിനു തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, എത്ര മനോഹരം വിശുദ്ധവും… Read More ›