25/30 | ദി ഏൻഡ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് | മിറോസ്ളാവ് ഹോലുബ്

ചെക്ക് കവി മിറോസ്ളാവ് ഹൊലുബിന്റെ (Miroslav Holub 13 September 1923 – 14 July 1998) ‘ദി ഏൻഡ് ഓഫ് ദി വേൾഡ്’ (The end of the world) എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ. 2018ലെ ദേശീയ കവിതാ മാസം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ (25/30) പരിഭാഷ. ദി ഏൻഡ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് The end of the world ——————— പക്ഷി അതിന്റെ പാട്ടിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനമെത്തിയിരുന്നു അതിന്റെ കൈപ്പിടിയിൽ…

24/30 | ബമാക്കൊ | അന്റോണിയോ അഗൊസ്റ്റീനോ നെറ്റോ

അംഗോളയുടെ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനപ്പെട്ട കവിയുമായിരുന്ന അന്റോണിയോ അഗൊസ്റ്റീനോ നെറ്റോയുടെ (António Agostinho Neto 17 September 1922 – 10 September 1979) ബമാക്കൊ (Bamako) എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ. 2018ലെ ദേശീയ കവിതാ മാസം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്ന ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ (24/30) പരിഭാഷ ബമാക്കൊ (Bamako) —————- ബമാക്കൊ! അവിടെ ഒരിലയുടെ തിളക്കത്തിന്മേൽ വീഴുന്നൊരു പരമസത്യം അവിടുത്തെ മനുഷ്യരുടെ നവത്വവുമായി ഒന്നിക്കുന്നു. ഇളംചൂടുള്ള മണ്ണിനു കീഴെ ഉറപ്പുള്ള വേരുകളെപ്പോലെ.. നൈജറിന്റെ ഔദാര്യത്തിൽ ഫലപുഷ്ടമായി,…

23/30 | മീ | ഹൈരിൽ അൻവർ

ഇൻഡോനേഷ്യൻ കവി ഹൈരിൽ അൻവറിന്റെ (Chairil Anwar 26 July 1922 – 28 April 1949) മീ (Me) എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ. 2018ലെ ദേശീയ കവിതാ മാസം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്ന ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ (23/30) പരിഭാഷ മീ (Me) (ഞാൻ) ————- എന്റെ സമയം വരുന്പോൾ ആരും എനിക്കു വേണ്ടി കരയില്ല, നിങ്ങളടക്കം.. ആ കണ്ണീരൊക്കെ പോയി തുലയട്ടെ.. ഞാൻ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ഓടിച്ചു വിട്ടൊരു വന്യ മൃഗമാണ്… വെടിയുണ്ടകൾ എന്റെ തൊലിയിൽ…

22/30 | സം ലൈക്ക് പോയെറ്ററി | വിസ്‌ലാവ ഷിംബോർസ്‌ക

പോളിഷ് കവിയും 1996ലെ നോബൽ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയുമായ വിസ്‌ലാവ ഷിംബോർസ്‌കയുടെ (Wisława Szymborska 2 July 1923 – 1 February 2012) സം ലൈക്ക് പോയെറ്ററി (Some Like Poetry) എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ. 2018ലെ ദേശീയ കവിതാ മാസം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ (22/30) പരിഭാഷ. സം ലൈക്ക് പോയെറ്ററി (ചിലർക്ക് കവിതകൾ ഇഷ്ടമാണ്) ——————– ചിലർക്ക് – എല്ലാവർക്കുമില്ല. ഭൂരിഭാഗം പോലുമില്ല, ഒരു ന്യൂനപക്ഷം പള്ളിക്കൂടങ്ങളെ കൂട്ടിയിട്ടില്ല, അവരെ കൂട്ടേണ്ടതാണ്,…

21/30 | ആർസ് പോയെറ്റിക്കാ | ബ്ലാഗാ നിക്കോളോവാ ഡിമിത്രോവ

ബൾഗേറിയൻ കവിയും ബൾഗേറിയയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയുമായിരുന്ന ബ്ലാഗാ നിക്കോളോവാ ഡിമിത്രോവയുടെ (Blaga Nikolova Dimitrova 2 January 1922 – 2 May 2003) ആർസ് പോയെറ്റിക്കാ (Ars Poetica) എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ. 2018ലെ ദേശീയ കവിതാ മാസം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്ന ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ (21/30) പരിഭാഷ. ആർസ് പോയെറ്റിക്കാ ————— നിങ്ങളുടെ ഓരോ കവിതയും അവസാനത്തേതെന്ന രീതിയിൽ എഴുതുക. സ്ട്രോന്‍ഷിയത്തിൽ കുതിർന്ന.. ഭീകരത നിറഞ്ഞ… സൂപ്പർസോണിക്ക് വേഗതയിൽ പറക്കുന്ന… ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ, മരണം ഭയപ്പെടുത്തുന്നൊരു…

20/30 | ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലൈറ്റ് | പിയേർ പഒലോ പസോളിനി

ഇറ്റാലിയൻ സിനിമ സംവിധായകനും കവിയുമായിരുന്ന പിയേർ പഒലോ പസോളിനിയുടെ (Pier Paolo Pasolini 5 March 1922 – 2 November 1975) ‘ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലൈറ്റ്’ (The Resistance and Its Light) എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ. 2018ലെ ദേശീയ കവിതാ മാസം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്ന ഇരുപതാമത്തെ (20/30) പരിഭാഷ. ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലൈറ്റ് —————————— അങ്ങിനെ ഞാൻ ചെറുത്തുനില്പിന്റെ ആ ദിനങ്ങളിലേക്ക് എത്തി ചേർന്നു…. എനിക്ക്…

19/30 | ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക് | വാസ്കോ പോപ്പ

സെർബിയൻ കവി വാസ്കോ പോപ്പയുടെ (Vasko Popa June 29, 1922 – January 5, 1991) ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക് (Hide-And-Seek) എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ. 2018ലെ ദേശീയ കവിതാ മാസം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്ന പത്തൊൻപതാമത്തെ (19/30) പരിഭാഷ. ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക് —————— ഒരാൾ മറ്റൊരാളിൽ നിന്നൊളിക്കുന്നു അവന്റെ നാവിന്റെ അടിയിൽ പോയൊളിക്കുന്നു മറ്റവൻ അവനെ ഭൂമിക്കടിയിൽ തിരയുന്നു അവൻ അവന്റെ നെറ്റിയിൽ കയറിയൊളിക്കുന്നു മറ്റവൻ അവനെ ആകാശത്തിൽ അന്വേഷിക്കുന്നു അവൻ…