Malayalam translation

Aboriginal Landscape | Louise Glück

നീ നിന്റെ അപ്പന്റെ മേലാണ് ചവുട്ടി നിൽക്കുന്നത്, അമ്മ പറഞ്ഞുശരിയാണ്… ഞാനതിന്റെ ഏതാണ്ട് നടുവിൽ തന്നെയാണ്നല്ലവണ്ണം വെട്ടി നിരത്തിയ ഒരു പുൽമെത്തയുടെഅപ്പന്റെ കുഴിമാടമാകണം…അത് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ അവിടെ കൊത്തിവച്ച കല്ലൊന്നും കണ്ടില്ല.. നിന്റെ അപ്പന്റെ മുകളിലാണ് നീ ചവുട്ടി നിൽക്കുന്നത്, അവർ ആവർത്തിച്ചുഇത്തവണ അല്പം ഉച്ചത്തിൽ തന്നെ… പക്ഷെ അതും അല്പം വിചിത്രമായിരുന്നുഅമ്മയും മരിച്ചിരിക്കുന്നല്ലോ… ഡോക്ടർ… Read More ›

ഓട്ടോ റെനെ കാസ്ത്തിലോ

ഗോട്ടോമാലൻ കവിയും വിപ്ലവകാരിയുമായിരുന്ന ഓട്ടോ റെനെ കാസ്ത്തിലോയുടെ ‘അപൊളിറ്റിക്കൽ ഇന്റെലെക്ചുവൽസ്’ എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ ശ്രമിക്കുന്നു….. ‘അപൊളിറ്റിക്കൽ ഇന്റെലെക്ചുവൽസ്’ Apolitical Intellectuals —————– ഒരു ദിവസം എന്റെ രാജ്യത്തിലെ അരാഷ്ട്രീയ ബുദ്ധിജീവികളേ ഞങ്ങളുടെ ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ദരിദ്രരായവർ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യും…. തീക്കുഴിയിൽ ചുരുങ്ങിയൊതുങ്ങുന്ന തീന്നാളം പോലെ രാജ്യം പതിയെ ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ അവർ എന്ത്… Read More ›

ആഞ്ജിയ ക്രൊഗിന്റെ ‘നീതർ ഫാമിലി ഓർ ഫ്രണ്ട്സ്’ #29 NPM2019

സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ കവയിത്രി ആഞ്ജിയ ക്രൊഗിന്റെ (Antjie Krog born 23 October 1952) ‘നീതർ ഫാമിലി ഓർ ഫ്രണ്ട്സ്’ (Niether family nor friends) എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ ‘നീതർ ഫാമിലി ഓർ ഫ്രണ്ട്സ്’ (Niether family nor friends) ——————————- ഇന്നെല്ലാം മരിച്ചവരിലൂടെയാണ് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് നിന്റെ എളുപ്പത്തില്‍ പൊട്ടുന്ന എല്ലിന്റെ… Read More ›

ബേയ് ഢോയുടെ ‘ദി ബൗണ്ടറി’

ചൈനീസ് കവി ബേയ് ഢോയുടെ (Bei Dao born August 2, 1949) ‘ദി ബൗണ്ടറി’ (The Boundary) എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ…. ‘ദി ബൗണ്ടറി’ (The Boundary) ————————— എനിക്ക് മറുവശത്തേക്ക് പോകണം പുഴയിലെ വെള്ളം ആകാശത്തിന്റെ നിറം മാറ്റുന്നു എന്നെയും മാറ്റുന്നു ഞാൻ ഒഴുക്കിലാണ് എന്റെ നിഴൽ മിന്നലേറ്റ ഒരു മരം… Read More ›

യമബെ നോ അകാഹിതോയുടെ ഒരു വാക്കാ

ജാപ്പനീസ് കവി യമബെ നോ അകാഹിതോയുടെ ( Yamabe no Akahito 724–736) ഒരു വാക്കാ (Waka) കവിത പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നു. വാക്കാ (Waka) ഒരു തരം ജാപ്പനീസ് കവിതയാണ്.. സ്വർഗ്ഗവും ഭൂമിയും: അവർ പിരിഞ്ഞ സമയം തൊട്ട്, ദിവ്യത്വം വെളിപ്പെടുത്തി, വിസ്മയത്തിന്റെ പരമോന്നതയിൽ എത്തി, സുറുകയിൽ നിൽപ്പുണ്ട് ഫ്യൂജിയുടെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള കൊടുമുടി സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ മൈതാനം… Read More ›

കനോക്കോ ഒകാമോട്ടോയുടെ രണ്ടു ടാങ്ക

ജാപ്പനീസ് ടാങ്ക കവയത്രി കനോക്കോ ഒകാമോട്ടോയുടെ (Okamoto Kanoko, 1 March 1889 – 18 February 1939) ചില ടാങ്ക (tanka) പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നു… ടാങ്ക എന്നത് ഹൈക്കു പോലെ ഒരു തരം ജാപ്പനീസ് കവിതയാണ്… ടാങ്ക-1 ഒരു പിറന്നു വീണ ശിശുവിനെ പോലെ നഗ്ന എന്റെ കൈകളിൽ ഞാൻ പിടിച്ചു ഒരു ചുവന്ന ആപ്പിൾ… Read More ›

മാസൊക്കാ ഷിക്കിയുടെ ഹൈക്കുകൾ

ജാപ്പനീസ് കവി മാസൊക്കാ ഷിക്കിയുടെ (October 14, 1867 – September 19, 1902) ചില ഹൈക്കുകൾ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നു.. മാസൊക്കാ ഷിക്കിയുടെ ഹൈക്കുകൾ ——————– ഒരു നൂറ് പണിക്കാര്‍ നിലം കുഴിക്കുന്നു ഒരു നീണ്ട ദിവസം ഒരു നായ ഓളിയിടുന്നു കാലടി ശബ്ദം നീണ്ട രാത്രികൾ ഒരു തെരുവു പൂച്ച കാഷ്ട്ടമിടുന്നു ശീതകാലം പൂന്തോട്ടത്തിൽ… Read More ›

നിസാർ ഖബാനിയുടെ ഡയലോഗ് #24 npm2019

സിറിയൻ കവി നിസാർ ഖബാനിയുടെ (Nizār Tawfīq Qabbānī 21 March 1923 – 30 April 1998) ഡയലോഗ് (Dialogue) എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ ഡയലോഗ് (Dialogue) ——————- എന്റെ പ്രണയം ഒരു മോതിരമോ വളയോ ആണെന്ന് പറയരുത് എന്റെ പ്രണയം ഒരു ഉപരോധമാണ്, സാഹസികതയും എടുത്തുചാട്ടവുമാണ് അന്വേഷണത്തിലൂടെ മരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഒന്നാണ്…… Read More ›

അഷ്‌റഫ് ഫയദിന്റെ കവിതകൾ – #23 npm19

സൗദി കവി അഷ്‌റഫ് ഫയദിന്റെ (born 1980 in Saudi Arabia) കവിതയാണ് ഇന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നത്… നിരീശ്വരവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന പേരിൽ 2015ൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും വധ ശിക്ഷക്ക് വിധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് ശിക്ഷക്ക് ഇളവു വരുത്തി എട്ട് വർഷം തടവിനും 800 ചാട്ടവാറടിക്കും വിധിച്ചു… ഇന്നും ശിക്ഷയിലാണ്… സ്വാതന്ത്രത്തിനും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും കലയ്ക്കും എതിരെയുള്ള… Read More ›

സപ്രാദി ജോകോ ഡമോണോയുടെ ലൈറ്റ് ബൾബ്

ഇന്തോനേഷ്യൻ കവി സപ്രാദി ജോകോ ഡമോണോയുടെ (born 20 March 1940 in Surakarta, Central Java) ലൈറ്റ് ബൾബ് (Light Bulb ) എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ. ലൈറ്റ് ബൾബ് (Light Bulb ) ————————— മുറിയിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നൊരു ലൈറ്റ് ബൾബ് പ്രകാശിച്ച് കത്തി ഒരാൾ അയാളുടെ രണ്ടു കൈയ്യുകളുടെയും വിരലുകൾ കൂട്ടിയണച്ചു… Read More ›