സംഭവങ്ങള്‍

മനസ്സില്‍ തട്ടാതെ വഴുതി മാറിപ്പോയ
ചില സംഭവങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും
എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തില്‍….
തൊട്ടു തലോടാന്‍ ഒന്നുമില്ലാതെ
വരുമ്പോള്‍ എവിടുന്നെന്നില്ലാതെ
പുത്തന്‍ ഓര്‍മ്മകളായി
കുണുങ്ങി കുണുങ്ങി വരും
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: