അപൂര്‍ണ്ണത

ആരോ പണ്ട് പകുതിയെഴുതി
നിര്‍ത്തി വച്ച ഒരു കവിതയുടെ
ഏങ്ങല്‍ കേട്ടാണ്
ഇന്നലെ ഞാന്‍ ഉണര്‍ന്നത്…..
ഒരു കടലാസ്സും പേനയുമെടുത്ത്‌
ഞാനതിന്റെ വിഷമം മാറ്റാന്‍ നോക്കി
കഴിഞ്ഞില്ല…..
അപൂര്‍ണ്ണതയില്‍ നിറഞ്ഞു
നിന്നിരുന്ന ആ കവിതയുടെ ദുഃഖം
തന്നെയായിരുന്നു എന്റെതും
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: