മഞ്ഞ്

പുലര്‍ച്ചെ മൂടല്‍ മഞ്ഞ്
തട്ടി മാറ്റി
വെയിലില്‍ കുളിച്ച് കയറി
ചന്ദ്രക്കുറി ചാര്‍ത്തി
ഒടുവില്‍ സന്ധ്യയെ പ്രണയിച്ച്
പലതും സമ്മാനിച്ച്‌
അങ്ങിനെ ഒരു ദിവസം കൂടി
എവിടെയോ മറഞ്ഞു പോയി
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: