പപ്പടന്‍ (പപ്പടം എന്ന അവന്‍)

പപ്പടനെ തിളയ്ക്കുന്ന എണ്ണയിലിട്ടാല്‍
ആദ്യം അവന്‍ ഉറക്കെ കരയും
പിന്നെ മുഖം വീര്‍പ്പിക്കും
കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ ദേഷ്യം പിടിച്ച് ചുവക്കും
പിന്നെയും ശ്രദ്ധിക്കാഞ്ഞാല്‍
കരഞ്ഞു ചുരുങ്ങി കരിയും
പാവം പപ്പടന്‍
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: കവിത

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: