സ്വപ്നാടനം

സ്വപ്നത്തില്‍ വളരെ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു
ഉണര്‍ന്നപ്പോള്‍ വഴിയും തെറ്റി
ആരോടെങ്കിലും വഴി ചോദിച്ചാലോ?
പക്ഷെ സ്വപ്നത്തിലെ സഹായാത്രികളെല്ലാം
മറ്റെവിടെയോ ഉണര്‍ന്ന് വഴിതെറ്റി
അലയുന്നുണ്ടാവണം…
അല്ലെങ്കില്‍ ഇനിയും ഉണരാതെ എന്റെ
അതെ സ്വപ്നത്തില്‍ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിപ്പുണ്ടാവും
മര്‍ത്ത്യന്റെ ഓരോ സ്വപ്നാടനങ്ങള്‍…
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: കവിത

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: