ചിറകുകള്‍

എന്റെ സ്വപ്നത്തില്‍ ഞാനവള്‍ക്ക്
സ്വര്‍ണ്ണ ചിറകുകള്‍ പണിതു കൊടുത്തു
അത് വച്ച് അവളെന്റെ മുന്‍പില്‍ പറന്നു വന്നു
എന്നെ നോക്കി കൊഞ്ഞനം കാട്ടി
എന്നിട്ട് ഞാന്‍ പോള് മറിയാതെ
മറ്റാരുടെയോ സ്വപ്നത്തിലേക്ക്
പറന്നു പോയി അവിടെ ചിറകറ്റ് കിടന്നു
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: