തുള്ളികള്‍

നിറകുടത്തില്‍ നിന്നും തുളുമ്പിയ പാലിന്റെ
തുള്ളികള്‍ക്കായി കടിപിടികൂടി
അവനെ തറപറ്റിച്ച് വിജയശ്രീലാളിതനായി
മുഴുവന്‍ പാലും മോന്താനിരുന്നപ്പോള്‍
അവനെ വല്ലാതെ ഓര്‍മ്മ വന്നു
ചങ്കില്‍ പാല്‍തുള്ളികള്‍ കട്ടപിടിച്ച പോലെ
ഒരു വല്ലാത്ത ഭാരം, ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും സ്വന്തം
സഹോദരനല്ലേ മര്‍ത്ത്യാ….

-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: നുറുങ്ങുകള്‍

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: