ചതി

തലചുറ്റി വീണത്‌
തലചായ്ക്കാനൊരിടം തരാതെ
ഇറക്കിവിട്ട ആ വീടിന്റെ
ഉമ്മറത്ത് തന്നെയായല്ലോ
എന്തൊരു ചതിയാണിത് മര്‍ത്ത്യാ..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s