നാടകം

തിരശ്ശീലക്കു പിന്നില്‍
കഥാപാത്രങ്ങള്‍ രൂപം കൊള്ളുന്നു
തിരശ്ശീലക്കു മുന്‍പില്‍
കാണികള്‍ അക്ഷമരായി –
പുതിയ കഥാപാത്രങ്ങളെ സൃഷ്ട്ടിക്കുന്നു
അങ്ങിനെ തിരശ്ശീലകള്‍ ഉയരാതെ
നാടകങ്ങള്‍ അരങ്ങേറുന്നു
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: നുറുങ്ങുകള്‍

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: