തിരമാല

ഈ തിരമാലയെ ഞാനറിയും
പണ്ടൊരിക്കല്‍ ഞാനിവിടെ നിന്നപ്പോള്‍
അതെനിക്കൊരു ചെരുപ്പ് സമ്മാനിച്ചു
ഇന്നിതാ മറ്റേ ചെരുപ്പും തരുന്നു
പക്ഷെ ഇതിട്ടു നടന്ന ആളെവിടെ
തിരമാലെ… തിരിച്ച് തരൂ
നീ അന്നെടുത്തു കൊണ്ട് പോയ ആ ആളെ
-മര്‍ത്ത്യന്‍-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s