തിരമാല

ഈ തിരമാലയെ ഞാനറിയും
പണ്ടൊരിക്കല്‍ ഞാനിവിടെ നിന്നപ്പോള്‍
അതെനിക്കൊരു ചെരുപ്പ് സമ്മാനിച്ചു
ഇന്നിതാ മറ്റേ ചെരുപ്പും തരുന്നു
പക്ഷെ ഇതിട്ടു നടന്ന ആളെവിടെ
തിരമാലെ… തിരിച്ച് തരൂ
നീ അന്നെടുത്തു കൊണ്ട് പോയ ആ ആളെ
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: കവിത

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: