മൂൺലൈറ്റ് – ഗിയൂമാ-പുളീനേർ

Guillaume Apollinaireപോളിഷ് വംശചനായ ഫ്രഞ്ച് കവിയും നാടകകൃത്തും ചെറുകഥാകൃത്തും നോവലിസ്റ്റുമായ ഗിയൂമാ പുളീനേറാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലോക കവി. അദ്ധേഹത്തിന്റെ മൂൺലൈറ്റാണ് ഇന്നത്തെ കവിത. ഒരു നിരൂപകന്‍ കൂടിയായിരുന്ന ഗിയൂമാ-പുളീനേറാണ് ക്യൂബിസം എന്ന വാക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലെ ഒരു പ്രധാന കവിയായിരുന്നു ഗിയൂമാ-പുളീനേറാണ്

മൂൺലൈറ്റ് – ഗിയൂമാ-പുളീനേർ
————————-

ഭ്രാന്തു പിടിച്ചവരുടെ ചുണ്ടിൽ മധുരമായൊരു ചന്ദ്രൻ
കായ്‌കനിത്തോട്ടങ്ങൾക്കും നഗരങ്ങൾക്കും
ഇന്ന് രാത്രി അത്യാഗ്രഹമാണ്

നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തേനീച്ചകളുടെ പ്രതിച്ഛായയാണ്
തിളങ്ങുന്ന തേൻ, മുന്തിരിവള്ളികളെ ചൊടിപ്പിക്കുന്നു
ആകാശത്തു നിന്നും എല്ലാ മധുരവും താഴേക്ക് വീഴുന്നു

നിലാവിന്റെ ഓരോ രശ്മിയും തേനിന്റെ രശ്മികളാണ്
ഞാനും ഒളിച്ചിരുന്ന് എന്റെ ഏറ്റവും മധുരമായ
സാഹസം സങ്കല്‍പിക്കുന്നു

മോഹിപ്പിക്കുന്ന ഈ രശ്മികൾ എന്റെ കൈയ്യിലെത്തിച്ചിട്ട്
നിലാത്തേൻ കാറ്റുകളുടെ റോസാപ്പൂക്കൾക്ക് പകരുന്ന ഈ
ധ്രുവസ്ഥമായ തേനീച്ചയുടെ തീയുള്ള കുത്തിനെ
ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു
(വിവർത്തനം – മർത്ത്യൻ)
Guillaume Apollinaire
(26 August 1880 – 9 November 1918)Categories: Malayalam translation, Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: