ഓര്‍മ്മകള്‍…സ്വപ്നങ്ങള്‍

ജീവിത സന്ധ്യകളില്‍ കാറ്റേറ്റ്
എപ്പോഴോ തളര്‍ന്നുറങ്ങിയ
ചില ഓര്‍മ്മകള്‍….
എന്നോ സ്വപ്നത്തില്‍ വീണ്ടും
ഉണര്‍ന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്‌……
പണ്ട് ഉറക്കം കെടുത്താറുണ്ടായിരുന്ന
എത്രയോ സ്വപ്നങ്ങള്‍
ഒരിക്കലും നിറവേറാതെ….
ഇനി ഒരിക്കലും കാണാന്‍ കഴിയാതെ
വെറും ഓര്‍മ്മകളായി ഉറങ്ങിപ്പോയെന്ന്……
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: