ഓര്‍മ്മ

പകലിനോട് ദിവസം മുഴുവന്‍
മല്ലിട്ട് ദേഷ്യം പിടിച്ച്
മുഖവും ചുവപ്പിച്ച്
ഇന്നലെ വയ്കീട്ട്
ആ കടലിന്റെ അങ്ങറ്റത്ത്
എവിടെയോ മുങ്ങി പോയതാ…
ഇന്നിതാ എല്ലാം മറന്ന്
വീണ്ടും പൊന്തി വന്നിരിക്കുന്നു…ഇ
പ്പോള്‍ ഭയങ്കര
ഓര്‍മ്മപ്പിശകാണത്രെ…..
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: