താരാട്ട്

ഒരു താരാട്ടിന്റെ ബലത്തില്‍
കുറേ ദൂരം വളര്‍ന്നപ്പോഴാണ്
മനസ്സിലായത്
തിരിച്ചു പോകാന്‍ വഴിയില്ലെന്ന്
ഇനിയങ്ങോട്ട് ആ താരാട്ടില്‍
തന്നെ തപ്പിത്തടഞ്ഞു നീങ്ങാം അല്ലെ
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: കവിത

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: