മഴയുടെ പിണക്കം

വൈകുന്നേരങ്ങളില്‍ ക്രിക്കറ്റ് കളി
മുടക്കാനായിട്ട് വരുന്ന
ആ അസത്ത് മഴയെ
കണ്ണുരുട്ടി പേടിപ്പിച്ച് ഓടിച്ച്
കളഞ്ഞ ഒരു ബാല്യമുണ്ടായിരുന്നു
എനിക്ക്….
ഇന്ന് ചിലപ്പോള്‍ എന്റെ കണ്ണിലെ
നനവ്‌ കണ്ടിട്ടെങ്കിലും
അതെ മഴ പിണക്കം മാറി
തിരിച്ച് വരാന്‍ മതി അല്ലെ…?
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: കവിത, നുറുങ്ങുകള്‍

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: