ഒരു തുള്ളി മഴ

ദൂരെ ഞാനറിയാത്ത ഏതോ ലോകത്തു നിന്നും
എന്നെ നോക്കി കാണുന്നുണ്ടോ ഇന്നും നീ
ചിറകുകള്‍ മുളക്കാന്‍ കാത്തിരിക്കാതെ നീ
മേഖങ്ങളില്‍ പോയി മറഞ്ഞതെന്തിനിങ്ങനെ

(ഒരു വിശ്വാസം)
ഓരൊ വര്‍ഷവും മഴ കാത്തു നില്‍ക്കാറുണ്ടിന്നും
മഴത്തുള്ളിയായെന്നെങ്കിലും ഈ കൈകളിലേക്ക്‌ പൊഴിയും നീ

(നിന്റെ പേരില്‍ ഞാനിന്നലെ ഒരു മാവിന്‍ തൈ നട്ടു)
തുള്ളികളായി ഈ മണ്ണില്‍ വീണ്ടും ലയിച്ചു ചേരട്ടെ നീ
നിന്റെ പ്രതീകമായി കണ്മുന്‍പില്‍ പൂക്കട്ടെ ഈ മാവങ്ങിനെCategories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: