പോരെ

ഒരു മറക്കാനാവാത്ത നൊമ്പരം
എന്നും ഓര്‍ത്തു ചിരിക്കാന്‍ ഒരു തമാശ
ഒരു സുഹൃത്ത്‌, സംഗീതാസ്വാദനം
വായനാശീലം.. അല്പം മദ്യം,
സങ്കല്‍പ്പത്തിലെങ്കിലും പ്രേമിക്കാന്‍ ഒരു കാമുകി
ഇത്രയൊക്കെ പോരടോ മര്‍ത്ത്യാ
ജീവിതം തള്ളി നീക്കാന്‍…
പോരെ….?
-മര്‍ത്ത്യന്‍-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s