തോന്നല്‍

വളരെ ദൂരം ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ നടന്നു
എന്നൊരു തോന്നല്‍
വെയിലും മഴയും ഒക്കെ കൊണ്ട് അങ്ങിനെ
എവിടുന്നോ ഈ ജീവിതത്തിലേക്ക്
ആരും വിളിക്കാതെ വലിഞ്ഞു കയറി
വന്നവനെ പോലെ….
-മര്‍ത്ത്യന്‍-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s