കല്ലും മരക്കഷണവും

ദൂരെക്കെറിഞ്ഞ കല്ല്‌ മുങ്ങി പോകുന്നതിനേക്കാള്‍ കുഞ്ഞിനു കാണാന്‍ കൌതുകം ദൂരേക്കെറിഞ്ഞു തിരമാലകള്‍ തിരച്ചു കരയ്ക്കടിപ്പിക്കുന്ന മരക്കഷ്ണമാണ്….മുതിര്‍ന്നവരോ കുഞ്ഞിനെ കാണാതെ കല്ലിനെയും കടലിനെയും തിരയും തന്നെയും കുഞ്ഞിനേയും എല്ലാം കുറ്റം പറഞ്ഞ് കടലിലേക്ക്‌ കല്ലുകള്‍ എറിഞ്ഞു കൊണ്ടേയിരിക്കും….കൂട്ടത്തില്‍ മരക്കഷ്ണത്തിന്റെ ജാതകത്തിലുള്ള തെറ്റുകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ചിലപ്പോള്‍ മരംവെട്ടിയെ കുറ്റം പറയുകയും ചെയ്തെന്നിരിക്കും…അങ്ങിനെ കാലക്രമേണ ആ കുഞ്ഞും കൌതുകം വിട്ട് കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞ് ലോകത്തിലേക്ക്‌ പരിപൂര്‍ണ്ണമായി ലയിക്കുകയും ചെയ്യും…മര്‍ത്ത്യലോകത്തിലെ ഓരോ തമാശകള്‍…..
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: നുറുങ്ങുകള്‍

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: