ഉണ്ണിയപ്പം

മധുരം…ഉണ്ണിയപ്പാണോ……അല്ല…….അതെ ഉണ്ണിയപ്പം തന്നെ….ഹായ്….അല്ല….”ഹൈ കൊളെസ്ട്രോള്‍” മനസ്സ് പറഞ്ഞു….ശരിയാണ്…പക്ഷെ ഇന്നലെയില്‍ നിന്നും അടര്‍ന്നു വീഴുന്ന ഈ സുന്ദരമായ ഓര്‍മ്മകളെ എങ്ങിനെ പുറംകാലു കൊണ്ട് തട്ടി തെറിപ്പിക്കും….പോടാ കൊളെസ്ട്രോളെ…ഞാന്‍ മലയാളിയാ…പിന്നീട് മരുന്ന് കഴിച്ചോളാം…എനിക്കുമാവാം സഖാവെ ഒരുണ്ണിയപ്പം….
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: Memories

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: