അവകാശികള്‍

അവകാശികള്‍

മരുഭൂമികള്‍ക്കാരായിരിക്കണം അവകാശികള്‍ ..? രാപ്പകല്‍ മണല്‍പ്പരപ്പില്‍ മണിമാളികകള്‍ പണിതിട്ട് പണിതീരുമ്പോള്‍ അകത്തു കയറാനുള്ള അവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ട് പുറത്ത് നില്‍ക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ജനതയുണ്ട്…. മരുഭൂമികളുടെ വളര്‍ച്ചക്ക് എതിര്‍പ്പില്ലാതെ വിയര്‍പ്പൊഴുക്കുന്ന ഒരു ജനത…. അവര്‍ക്കും വേണ്ടേ അവകാശങ്ങളില്‍ ഒരു പങ്ക് മനസ്സിലെങ്കിലും പേരിനെങ്കിലും ഈ ഹരിതവും വര്‍ണ്ണഭരിതവുമായ പുതിയ മരുഭൂമികളുടെ അവകാശികളായി അവരെ തന്നെ കാണണം…. -മര്‍ത്ത്യന്‍-