സിനിമ

പെരുച്ചാഴി കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു മർത്ത്യന്റെ സന്തോഷം

വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് വിജയനുമോത്ത് ദാസൻ അമേരിക്കയിൽ വന്നിരുന്നു….. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇരുപത്തി നാലു വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം ജഗന്നാഥൻ വന്നിരിക്കുന്നു ‘യുനൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അടിപൊളിക്ക’യുമായി…. ലാലേട്ടനെ പെരുച്ചാഴി രൂപത്തിൽ നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ തുടങ്ങിയതാ ഈ സിനിമ കാണാനുള്ള ഒരു മുട്ടൽ…. അങ്ങനെ അധികം വൈകിക്കാതെ അരുണും, വിജയും സാന്ദ്രയും ഒക്കെ കൂടി ഓണത്തിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പെരുച്ചാഴി… Read More ›