തായ്‌വാനീസ് കവി ലോ ഫുവിന്റെ ബീയോണ്ട് ആഷസ് #6 NPM2019

ലോ ഫു എന്ന തൂലികാ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന തായ്‌വാനീസ് കവിയും എഴുത്തുകാരനുമായ മോ യുൻ-ത്വന്റെ (11 May 1928 – 19 March 2018) ‘ബീയോണ്ട് ആഷസ്’ എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷാ ശ്രമം…

ബീയോണ്ട് ആഷസ് (Beyond Ashes)
– ഒരു മരണമടഞ്ഞ സുഹൃത്തിന്

നീ എന്നും നീ തന്നെയായിരുന്നു
വിശുദ്ധിക്ക് ഒരു പേരിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ;
ശാന്തമായ കണ്ണുകളിൽ മരണത്തിന്റെ പൂവുകൾ വിരിയും
ചാരമായി തീരുന്ന സമയത്തിന് മുന്നിൽ നമ്മളെല്ലാം മുട്ടു കുത്തും

നമ്മൾ ഒന്നുമല്ല, ചുവന്ന് തുടുത്ത മുഖവുമായി,
പാന്റിന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഒരു കള്ള നാണയം കണക്കെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കും.

ജ്വാലയായി മാറുന്ന തീയുടെ ഭ്രൂണമായിരുന്നു നീ;
നിന്നെ ആരു തന്നെ പ്രകോപിപ്പിച്ചാലും;
നീ രോഷത്തിൽ നിന്റെ കയ്യുകൾ ഉയർത്തും,
വിയർപ്പിന്റെ ഒഴുക്കിനെതിരെ ശക്തമായി ഉയരും

നീ ആ ഐതിഹാസികമായ പാതി മെഴുകുതിരിയായിരുന്നു
മറ്റേ പാതി ചാരങ്ങൾക്കും അപ്പുറം

ലോ ഫു
പരിഭാഷ (മർത്ത്യൻ)Categories: Malayalam translation

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: