17/30 | ദി റിട്ടേർൺ | ടാഡേവൂഷ് റൂസെവിച്ച്

പോളിഷ് കവിയും നാടകകൃത്തും പരിഭാഷകനുമായിരുന്ന ടാഡേവൂഷ് റൂസെവിച്ചിന്റെ (Tadeusz Różewicz October 9, 1921 – April 24, 2014) ദി റിട്ടേർൺ (The Return) എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ. 2018ലെ ദേശീയ കവിതാ മാസം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്ന പതിനേഴാമത്തെ (17/30) പരിഭാഷ.

ദി റിട്ടേർൺ
————
പെട്ടന്ന് ആ ജനലു തുറക്കും
അമ്മ വന്ന് വിളിക്കും
അകത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ സമയമായി

ചുമരുകൾ വഴി മാറിത്തരും
ഞാൻ ചെളിപുരണ്ട ഷൂസുമായി
സ്വാർഗ്ഗത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കും

ഞാൻ മേശയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട്
മര്യാദയില്ലാത്തരീതിയില്‍
ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകും

“എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എന്നെ ഒറ്റക്ക് വിടു”
ഞാൻ തലക്ക് കൈയും കൊടുത്ത് ഒരു ഇരിപ്പാണ്
എനിക്കെങ്ങനെ അവരോടത് പറയാൻ കഴിയും.
ആ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന കെട്ടുപിണഞ്ഞ വഴികൾ.

ഇവിടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അമ്മമാർ
പച്ച സ്കാർഫുകൾ തുന്നും

ഈച്ചകൾ മൂളിപ്പറക്കും

ആറു ദിവസത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിനു ശേഷം
അച്ഛൻ അടുപ്പിനടുത്തതായി ഉറക്കം തൂങ്ങും.

ഇല്ല, എനിക്ക് ഒരിക്കലും അവരോടത് പറയാൻ കഴിയില്ല
ആളുകൾ അന്യോന്യം കഴുത്ത് പിടിച്ച് ഞെക്കുകയാണെന്ന കാര്യം

-ടാഡേവൂഷ് റൂസെവിച്ച്-
(പരിഭാഷ – മർത്ത്യൻ)Categories: Malayalam translation, X പരിഭാഷ

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: