സിംപ്ലിസിറ്റി – ഓർഹെ ലൂയിസ് ബോർഗേസ്

അർജന്റീനിയൻ കവിയും ചെറുകഥാകൃത്തുമായ ഓർഹെ ലൂയിസ് ബോർഗേസിന്റെ സിംപ്ലിസിറ്റി (Simplicity) എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ. നാഷണൽ പോയേറ്ററി മന്തിന്റെ ഭാഗമായി മുപ്പത് പരിഭാഷകളിൽ എട്ടാമത്തേത്.

സിംപ്ലിസിറ്റി
———
പൂന്തോപ്പിലെക്കുള്ള പടിവാതില്‍
പതിവായി വരുന്ന ഭക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളടങ്ങിയ
താളിന്റെ വിനയത്തോടെ തുറക്കുന്നു.

അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്റെ ഉറ്റുനോട്ടത്തിന്,
എന്റെ ഓർമ്മകളിൽ അതേ പടിയിലുള്ള
വസ്‌തുക്കളിൽ തന്നെ പോയി ഉറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

എല്ലാ ജനക്കൂട്ടങ്ങളും കെട്ടിപ്പിണഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന
ഉദാഹരണങ്ങളുടെ ഭാഷാഭേദ്യവും
ആചാരങ്ങളും ആത്മാവും എല്ലാം എനിക്കറിയാം.

എനിക്ക് ഒന്നും സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല
വിശേഷാധികാരമോ അവകാശപ്പെടേണ്ടതില്ല
അവർക്കെല്ലാം നല്ലത് പോലറിയാം ആരൊക്കെയാണ് എന്റെ ചുറ്റുമുള്ളത് എന്ന്,
എന്റെ ക്ലേശങ്ങളും എന്റെ കുറവുകളും എല്ലാം…..

ഇത് ആ പരമോന്നത സംഭവം എത്താൻ വേണ്ടിയാണ്
സ്വർഗ്ഗം നമുക്ക് അനുവദിച്ച് തന്നേക്കാവുന്ന:
ആരാധനയോ, വിജയമോ അല്ല
വെറുതെ അനിഷേധ്യമായൊരു യാഥാര്‍ത്ഥ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി
ഒന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെടാൻ
കല്ലുകളെയും മരങ്ങളെയും പോലെ

-ഓർഹെ ലൂയിസ് ബോർഗേസ്-
(പരിഭാഷ – മർത്ത്യൻ)Categories: Malayalam translation

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: