ആൻ ഓൾഡ്‌ മാൻ – കോൺസ്റ്റാന്റിനോസ് പി. കവാഫിസ്

Constantine P. Cavafyഗ്രീക്ക് കവി കോൺസ്റ്റാന്റിനോസ് പി. കവാഫിസ് (Konstantinos P. Kavafis 1863 – 1933). അദ്ദേഹം 154 കവിതകൾ എഴുതിയിരുന്നു, പിന്നെ മുഴുമിക്കാത്ത കുറെയെണ്ണം. അദ്ധേഹത്തിന്റെ ആൻ ഓൾഡ്‌ മാൻ (An Old Man ) എന്ന കവിത വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

ആൻ ഓൾഡ്‌ മാൻ – കോൺസ്റ്റാന്റിനോസ് പി. കവാഫിസ്
———————————————-
കഫെയുടെ ഒച്ചപ്പാടുള്ള ഒരറ്റത്ത്,
മേശയുടെ മുകളിൽ തല താഴ്ത്തി
ഒരു വയസ്സൻ ഒറ്റക്കിരിക്കുന്നു
അയാളുടെ മുൻപിൽ ഒരു ദിന പത്രവുമുണ്ട്

അയാളുടെ ശോച്യവും വിരസവുമായ വയസ്സു കാലത്ത്
അയാൾ ആലോചിക്കുന്നു
ശക്തിയും യുവത്വവും വാഗ്മിത്വവുമുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത്
എത്ര കുറവേ താൻ തന്റെ ജീവിതം ആസ്വദിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന്

അയാൾക്കറിയാം വളരെ വയസ്സായിരിക്കുന്നു എന്ന്
അയാൾക്കത് കാണാം, അറിയുകയും ചെയ്യാം
എങ്കിലും അയാൾക്ക് തോന്നുന്നു
ഇന്നലെ വരെ യുവാവായിരുന്നെന്ന്
ഇത്ര ചെറിയൊരു ഇടവേള, ഇത്രയും ചെറിയൊരു

അയാൾ അയാളുടെ കാര്യപ്രാപ്തിയെ കുറിച്ചാലോചിക്കുന്നു
എങ്ങിനെ അതയാളെ പറ്റിച്ചെന്ന്
എങ്ങിനെ അയാളെല്ലാം വിശ്വസിച്ചിരുന്നെന്ന്
എന്തൊരു ഭ്രാന്താണ് ആ ചതിയന്‍ പറഞ്ഞത്
“നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം സമയമുണ്ടാവും”

പ്രചോദനങ്ങളെ കടിഞ്ഞാണിട്ടത് അയാളോർക്കുന്നു
അയാൾ ത്യജിച്ച എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും
നഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളും അയാളുടെ
അയുക്തമായ കരുതലിനെ കളിയാക്കുന്നു

പക്ഷെ ഇത്രയും ചിന്തകൾ, ഓർമ്മിക്കലുകൾ
ആ വയസ്സന്റെ തലകറക്കുന്നു, അയാൾ ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നു
അയാളുടെ തല ആ കഫെ മേശയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു
(വിവർത്തനം-മർത്ത്യൻ)Categories: Malayalam translation

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: