മൈ ലൈഫ് – റെയിനർ മറിയ റിൽക്കെ

Rainer Maria Rilkeബൊഹീമിയൻ ഓസ്ട്രിയൻ കവി റെയിനർ മറിയ റിൽക്കെ (Rainer Maria Rilke) (4 December 1875 – 29 December 1926) ഏറ്റവും ഭാവഗാനശൈലിയുള്ള ജർമൻ ഭാഷാ കവിയായി അറിയപ്പെടുന്നു. അദ്ധേഹത്തിന്റെ മൈ ലൈഫ് (My Life) എന്ന കവിതയുടെ വിവർത്തനം

മൈ ലൈഫ് – റെയിനർ മറിയ റിൽക്കെ
——————————-
എന്റെ മുഴുവൻ ജീവിതവും എന്റെതാണ്;പക്ഷെ അങ്ങിനെ പറയുന്പോൾ
അതെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കുന്നു, കാരണം അത് അനന്തമാണ്‌
വള്ളത്തിലെ ഓളങ്ങൾ, ആകാശത്തിന്റെ തണൽ
എല്ലാം എന്റെതാണ്, എല്ലാം അതു പോലെ തന്നെ, എന്റെ ജീവിതം

ഒരു ആഗ്രഹവും എന്നെ തുറക്കുന്നില്ല, ഞാൻ പൂർണ്ണമാണ്
എന്റെ ദൈന്യംദിന ജീവിതത്തിന്റെ താളലയത്തിനിടയിൽ
നിഷേധങ്ങളും ഉപേക്ഷകളും നൽകി ഞാൻ സ്വയം അടച്ചിടില്ല
ഞാൻ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല – ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്

സംതൃപ്തനാകുന്നത് വഴി ഞാൻ എന്റെ സാമ്രാജ്യം ഉപയോഗിച്ച്-
രാത്രിയിലെ സ്വപങ്ങളെ യഥാര്‍ത്ഥമാക്കുന്നു.
കടലിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ കണ്ണാടിക്കദീതമായ കാഴ്ച്ചകളും
ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആകർഷികുന്നു.
(വിവർത്തനം-മർത്ത്യൻ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s