കലേഷിന്റെ വൈൻ

Kaleshപണ്ടൊരു സുഹൃത്ത് ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ച വൈനിന്റെ കഥ കുടിക്കുന്നതിനു മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നു….പക്ഷെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കഥ മറന്നു, പിന്നെ അതിന്റെ രുചിയും മറന്നു… പിന്നെ സുഹൃത്തിനെയും മറന്നു. വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം ഒരു പാർട്ടിയിൽ വച്ച് ആ സുഹൃത്തിനെ വീണ്ടും കണ്ടു…. ഒന്നും ഓർമ്മയില്ലെങ്കിലും വെറുതെ പറഞ്ഞു “ദാറ്റ് വൈൻ വോസ് ഇൻക്രെഡിബ്ൾ”
അവൻ ചിരിച്ചു….. “മേ..ബി.. ഓൾഡ്‌ സ്റ്റോറി… എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല…”
“ഐ റിമംബർ… എവരി ബിറ്റ് ഓഫ് ദോസ് ടൈംസ്…” ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ കള്ളം പറഞ്ഞു
അവൻ വീണ്ടും ചിരിച്ചു “താങ്ക്സ്….. എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലാത്തതിൽ ക്ഷമിക്കണം……”
“ഓഹ് നോ പ്രോബ്ലം… എനിക്കിതു പറ്റാറുണ്ട്…. ഐ റിമംബർ ബട്ട് പീപ്പ്ൾ ഫോർഗെറ്റ്‌”
“നൈസ് റ്റു മീറ്റ്‌ യൂ….” സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു
“ഷുവർ കലേഷ്….” ഞാൻ പറഞ്ഞു
“സോറി ഐ ആം നോട്ട് കലേഷ്….” അവൻ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു….
ഞാനും വിട്ടു കൊടുത്തില്ല “ഐ ആം സോ ബാഡ് വിത്ത്‌ നെയിംസ്…” പിന്നെ പാർട്ടിയിൽ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചില്ല…. രാത്രി പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു “ഈഫ് നോട്ട് കലേഷ് ഹൂ ദ ഹെൽ ഈസ് ഹീ…?…. അവന് ഓർമ്മയില്ല പിന്നെ വൈ ഡൂ ഐ കെയർ…?…. ഫോർഗെറ്റ്‌ ഹിം ആൻഡ് ഫോർഗെറ്റ് ഹിസ്‌ ബ്ലഡി വൈൻ… ബട്ട് ദെൻ ഹൂ ഈസ് കലേഷ്…..”
“കലേഷ്”…… ആ പാർട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടിപ്പോൾ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇതു വരെ കലേഷ് എന്നൊരു സുഹൃത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല…. പക്ഷെ ഇന്നും വൈൻ കുടിക്കുമ്പോൾ ആ പേര് ഓർമ്മ വരും “കലേഷ്” “കലേഷ് ”
എത്ര മറക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ആ അനാവശ്യ പേര് ഓർമ്മ നിൽക്കും… എല്ലാ നിറഞ്ഞ വൈൻ ഗ്ലാസ്സിലും അവനെ മുക്കി കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ദ ബഗ്ഗർ വോണ്ട് ലീവ് മീ എലോണ്‍…. ഹീ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ഗോ എവേ ദാറ്റ് കലേഷ്…..
-മർത്ത്യൻ-



Categories: കഥ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: