അലര്‍ച്ചകള്‍

അലറി വിളിച്ചു പറഞ്ഞാല്‍
എല്ലാം സത്യമാവുമെന്ന
എന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണ
അല്‍പ സമയം മിണ്ടാതെ
ഇരുന്നപ്പോള്‍ പോയി…
പക്ഷെ തലയ്ക്കുള്ളിലെ
അലര്‍ച്ചകള്‍….
അവ കൂടുതല്‍ ഉച്ചത്തില്‍
തന്നെ തുടര്‍ന്നു….
അവ ഒടുങ്ങണമെങ്കില്‍
വേറെ പലതും ഒടുങ്ങണം….
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: കവിത, നുറുങ്ങുകള്‍

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: