ന്നാലും…

അവടെ ചെല്ലുമ്പം ഒര് കാര്യണ്ട്‌
ഓടി നടക്കണ കോഴീനേം
തൊഴുത്തില് കെട്ട്യ പശൂനേം കണ്ട്
വായേല് വെള്ളെറക്കണ്ട മനസ്സിലായോ…
മുത്തശ്ശന്‍ കാണാണ്ടെ ഹോട്ടലില്‍ കൊണ്ടോയിട്ട്
ചിക്കന്‍ ബിരിയാണീം ബീഫും വാങ്ങിച്ച് തരാട്ടോ..
-മര്‍ത്ത്യന്‍-

Advertisements


Categories: കവിത, നുറുങ്ങുകള്‍

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: